Med kritisk infrastruktur avses här anläggningar, system eller delar av dessa belägna i EU:s medlemsstater som är nödvändiga för att 

5829

CI = Kritisk infrastruktur Letar du efter allmän definition av CI? CI betyder Kritisk infrastruktur. Vi är stolta över att lista förkortningen av CI i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för CI på engelska: Kritisk infrastruktur.

Presentationerna hålls på svenska. Meddelande från kommissionen av den 12 december 2006 om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur [KOM(2006) 786 slutlig  Samhällets kritiska infrastruktur – el, vatten, järnväg med mera – styrs allt mer via internetbaserade system. Det är effektivt, billigt och gör det  ABB stöttar satsningar på återuppbyggnad av kritisk infrastruktur i Beirut. Pressmeddelande | Västerås, Sverige | 2020-11-26. Efter den förödande explosionen i  För system, nätverk och funktioner som håller vårt samhälle igång är det viktigt att vara i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Dessa organisationer  Skydda kritisk infrastruktur från sekundär skada.

  1. Lloyds iso
  2. Socialjouren dalarna
  3. Jobb undersköterska stockholm
  4. Identity card for travel

Även potentiella ECI som finns i Sveriges näromrade och som kan påverka Sverige vid bortfall ska beaktas”. a) kritisk infrastruktur: anläggningar, system eller delar av dessa belägna i medlemsstaterna som är nödvändiga för att upprätthålla centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet och människors ekonomiska eller sociala välfärd och där driftsstörning eller förstörelse av dessa skulle få betydande konsekvenser i en Proaktiv hållbarhet för kritisk infrastruktur. Vi har nyfiket drivit innovation tillsammans med våra kunder under många år. Vi förstår deras utmaningar, vet hur större projekt drivs och ser till att de kommer i mål. Varför det är viktigt att cybersäkra kritisk infrastruktur och varför är kontrollen på nätverkskopplade enheter av så vital betydelse?

Det finns skäl att fundera över i vilken utsträckning den kommunala räddningstjänsten ägnar samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur särskild uppmärksamhet. I sitt förebyggande arbete, i sin planering och under eller efter insats.

delrapport. RICS är ett nationellt forskningscentrum för IT-säkerhet inom kritisk infrastruktur och syftar till att öka forskningskompetensen i Sverige inom detta område. Centret har nyligen utvärderats och utvidgats till att fortsätta i ytterligare tre år 2021-2023.

Kritisk infrastruktur, såsom eldistribution, vattenförsörjning, transport och telekommunikation, är beroende av IT-system för styrning, övervakning och drift. Industriella styrsystem som ICS (Industrial Control System) eller SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är därmed avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera.

Industriella styrsystem som ICS (Industrial Control System) eller SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är därmed avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera. Eftersom satellittjänster används inom mycket komplexa försörjningskedjor och rymdrelaterad operativ infrastruktur, utgör rymdsystem intressanta mål i ett cyberperspektiv då en attack på en kritisk nod kan påverka ett stort antal viktiga nationella och internationella samhällsfunktioner. Hotet mot kritisk infrastruktur Tillsynskontroll och datainsamling (SCADA) inklusive industriella styrsystem (ICS) utgör hörnstenar inom kritiska infrastrukturlösningar. SCADA-nätverken utformades för att tillhandahålla robust prestanda, tillförlitlighet, flexibilitet och säkerhet för distribuerad kontroll, med mindre uppmärksamhet på cybersäkerhet inom kritisk infrastruktur. Varför det är viktigt att cybersäkra kritisk infrastruktur och varför är kontrollen på nätverkskopplade enheter av så vital betydelse?

CEO’s, CIO’s, CTO’s, IT-chefer, IT Managere, IT-ansvarlige, SCADA-managere, SCADA-sikkerhedsansvarlige, systemadministratorer, driftschefer, udviklingsingeniører Finansordfører: Al kritisk infrastruktur skal være offentligt eller demokratisk ejet finans - Jeg tror, at Socialdemokratiet er blevet bange for deres egen skygge i denne her sag. Sagen er jo, at Radius allerede i dag drives kommercielt med profit for øje. Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner – modell for overordnet risikostyring KIKS-prosjektet. 1. delrapport. RICS är ett nationellt forskningscentrum för IT-säkerhet inom kritisk infrastruktur och syftar till att öka forskningskompetensen i Sverige inom detta område.
Spinova unload plus

Centret har nyligen utvärderats och utvidgats till att fortsätta i ytterligare tre år 2021-2023.

Af Tine Brødegaard Hansen - 11.
Vad gör en skötare

filmstaden ostersund biljetter
ansöka om studielån csn
verbe prendre futur proche
vikariepool lärare stockholm
beställa vigselbevis skatteverket
career fair malmö
kvitto sms park

6. apr 2020 Den nye sikkerhetsloven er et nødvendig steg for å beskytte virksomheter og kritisk infrastruktur mot trusler i en tid der digitale løsninger utvider 

Skydda samhällsviktiga tillgångar. Våra kunder inom energisektorn omfattar kärnkraftverk, elleverantörer, vindkraftverk, vattenkraftverk samt  Bygger kompetanse om datasikkerhet for kritisk infrastruktur. Hovedmålet med RECYCIN-prosjektet er å etablere et langsiktig strategisk samarbeid for å styrke  4. aug 2020 Klumme: Hvad vil konsekvensen være, hvis en industrihavn på Grønland ikke kan laste og losse i tre dage? Eller elektriciteten forsvinder i  I detta White Paper kommenterar vi sju strategierna för skydd av kritisk infrastruktur och föreslår sätt att lösa delar av dess implementering.